پرسشهای متداول در مورد : 

 

پرسش های قبل از خرید از فروشگاه و نحوه کارکرد

نحوه ثبت نام، خرید و پیگیری سفارش

آشنایی با اکانت بازی ( استیم، پوپلی، بتل نت …)  – ریجن – گارد یا دو مرحله ای